fbpx

Dejepisná olympiáda – školské kolo

9. decembra 2016 sa v našej škole konalo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zo základnej školy sa do súťaže zapojilo deväť žiakov. V kategórii C (9. ročník) súťažilo sedem dievčat z IX. A triedy, v kategórii E (7. ročník) dvaja chlapci zo VII. A triedy. Všetci súťažiaci zvládli test skladajúci sa z troch častí (úlohy z učiva daného ročníka, z určeného monotematického celku a z regionálnych dejín) výborne. Minimálne rozdiely v dosiahnutých bodoch potvrdzujú, že dievčatá i chlapcov dejiny zaujímajú. Do okresného kola postupujú prví dvaja z každej kategórie. Víťazom prajeme veľa chuti do učenia (musia naštudovať ešte mnoho materiálov) a veríme, že nás budú v okresnom kole (tak ako každoročne) úspešne reprezentovať.

Mgr. Martina Grolmusová

Výsledky:

KATEGÓRIA C      
Poradie Meno žiaka Trieda Počet bodov (max. 100b)
1. Terézia Hatalová IX. A 97
2. Zuzana Gúberová IX. A 96
3. Michaela Bullová IX. A 94
4. Emma Hupková IX. A 93
5. Zuzana Mikulová IX. A 92
6. Lenka Bobáľová IX. A 91
7. Adriana Smatanová IX. A 78

      

KATEGÓRIA E      
Poradie Meno žiaka Trieda Počet bodov (max. 100b)
1. Andrej Mazánik VII. A 85
2. Jakub Struhačka VII. A 83