fbpx

Na prevenciu nie je nikdy neskoro.

Vo štvrtok 16.3. navštívil našu školu kapitán mestskej polície Vít Zajac. Na stretnutí so žiakmi 8.A a 9.A triedy  prednášal o bezpečnom správaní v rizikových situáciách, viedol ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci. Časť prednášky bola venovaná tematike bezpečného používania internetu a elektronickej komunikácie.  Žiaci sa dozvedeli nie len o rizikách tejto komunikácie pre nich samotných, ale aj o trestno-právnej zodpovednosti za obsah, ktorý sami uverejňujú. Verím, že slová p. kpt. Zajaca deti zaujali, čo bolo nakoniec vidieť aj z otázok, ktoré boli v závere stretnutia zodpovedané.

IMG_6478

Mgr. Monika Píšová