fbpx

Súťaž Spelling Bee

V týždni od 20. do 24. marca 2017 sa v našej škole v rámci hodín angličtiny po prvýkrát konala súťaž Spelling Bee.

Ide o súťaž s takmer storočnou históriou, pôvodom z USA. Úlohou súťažiacich je správne spamäti vyhláskovať porotcami predčítané anglické slová alebo slovné spojenia. To, čo túto súťaž robí náročnou, je skutočnosť, že princíp – „Píš, ako počuješ!“ – je pre angličtinu neznámym pojmom. Samozrejme, žiak musí ovládať príslušné anglické názvy jednotlivých písmen abecedy (spelling).

Účastníci Spelling Bee sa museli do finále prebojovať niekoľkými vyraďovací kolami. Súťaž  bola iste kombináciou znalostí, zábavy, no i vynikajúcej koncentrácie. Rozšírila žiakom znalosť slovnej zásoby, čo nepochybne zlepšuje úroveň rozprávania i písomného prejavu.

Žiaci 4. a 5. ročníka si za svoje výkony zaslúžia veľkú pochvalu.

 

4. A -1. Skupina                                      4.A – 2. Skupina

1. m. Barbara Gašparovičová                 1. m. Šimon Macho

2. m. Veronika Briestenská                       2. m. Anetka Malotová

3. m. Daniela Bobáľová                            3. m. Daniel Kurek

 

5. A                                                         5. B

1. m. Timea Bartíková                            1. m. Sophia Laluhová

2. m. Lenka Kollárová                              2. m. Dorotka Bullová

3. m. Matúš Luscoň                                  3. m. Janko Fungáč

[nggallery id=427]

PaedDr. Bobušová