fbpx

Metóda CLIL priviedla do našej školy pedagógov z Cypru

V prvý májový týždeň sme v našej škole privítali dve panie učiteľky z Cyperskej republiky, ktoré prejavili záujem o naše skúsenosti s využívaním metódy CLIL. Keďže sa CLILu venujeme už siedmy rok, radi sme súhlasili s ich stážou.

Komunikačným jazykom bola, samozrejme, angličtina. Jednotlivé vyučovacie hodiny sme pripravili tak, aby sme im mohli ukázať rôzne aktivity, ktoré sú efektívne pri učení sa cudzieho jazyka.

Hodiny prebiehali v slovenčine a angličtine, no vďaka ich prítomnosti sme sa mohli zoznámiť dokonca aj s cyperskou gréčtinou. V treťom ročníku sme sa venovali takým témam, ako napr. jedlo, zvieratá či geometrické tvary. V prírodovede u štvrtákov sme v troch jazykoch preberali stavovce a bezstavovce, dokonalú premenu hmyzu ale i živočíchy žijúce na súši. Na hodine geografie v piatom ročníku sa deti prostredníctvom zaujímavej prezentácie v angličtine dozvedeli veľa o Cypre, jeho histórii, politickej situácii, prírodných podmienkach a kultúrnych pamiatkach. Zatancovali si typický grécky tanec a ochutnali tradičné cyperské dobroty. My sme zas našim hosťom predstaviliSlovensko i prievidzský región, našu históriu a tradície. A ochutnať mohli aj typické slovenské produkty.

Táto návšteva bola pre nás všetkých naozaj obohacujúca. Žiaci sa opäť raz mohli presvedčiť, že znalosť cudzích jazykov im skutočne otvára dvere k novým priateľom a pomáha im správnejšie chápať rozmanitosť sveta.

PaedDr. B. Bobušová