fbpx

Štvrtáci v ŠvP

Naši štvrtáci zo ZŠ sa v dňoch 15. -19. mája 2017 zúčastnili pobytu v škole v prírode. Chata u daniela, v ktorej bývali, sa nachádza v Štiavnických vrchoch, v obci Repište. V rámci pobytu si žiaci upevňovali učivo z vlastivedy a prírodovedy, a taktiež posilňovali fyzickú kondíciu formou rekreačnej turistiky. Okrem spoznávania krás okolitej prírody navštívili aj slávne banské mesto Banskú Štiavnicu, Banské múzeum, termálne kúpele Sklené Teplice a zrúcaninu hradu Šášov. Prostredníctvom zábavných hier si utužovali kolektív a na spoločne prežité chvíle  budú dlho spomínať.

Mgr. Sladkayová