fbpx

Oznam z ŠKD

Milí rodičia, oznamujeme vám, že v prvý prázdninový týždeň bude školský klub detí otvorený od 6,30 do 16,30. Poplatok 10,-eur si prosíme uhradiť najneskôr do 23.júna 2017 na zvyčajný účet ŠKD, alebo v hotovosti príslušnej vychovávateľke. Stravné pre dieťa na deň je dve eurá. Tie tiež prosíme uhradiť príslušnej vychovávateľke najneskôr do 23. júna. Po vyzbieraní poplatku bude strava objednaná v Trikostrave. Čas obeda bude od 11,30 do 12.00 hod.

                                                              Ďakujeme za pochopenie, A. Chovancová, vedúca vychovávateľka