fbpx

Deviatakov sa dotkli tragické osudy prievidzských židovských rodín

V piatok 2. marca 2018 sme strávili s deviatakmi dve hodiny dejepisu v Hornonitrianskej knižnici. Stretli sme sa s pani spisovateľkou a knihovníčkou Vandou Rozenbergovou na podujatí, na ktorom sa zúčastnili aj minuloroční deviataci.

Téma podujatia s názvom Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča bola veľmi vážna, keďže bola zasadená do temného obdobia našich dejín – do obdobia vojnového Slovenského štátu. Pani Rozenbergová veľmi sugestívne – cez životné príbehy konkrétnych mladých ľudí, ktorí museli zo dňa na deň opustiť svojich blízkych, svoj domov, svoju školu, svoje mesto – priblížila tragédiu židovských rodín, ktoré žili v Prievidzi v čase 2. svetovej vojny. Holokaust zasiahol aj naše mesto, aj naši spoluobčania, ktorí žili na miestach, kde teraz pokojne žijeme my, boli zbavení majetku, občianskych, ľudských práv a nakoniec života. Smutné príbehy popretkávala pani spisovateľka fotografiami ľudí, o ktorých rozprávala, a dobovými fotografiami nášho mesta. Rozprávanie ukončila jednoduchými, ale veľavravnými slovami, aby sme k sebe boli slušní, pretože akákoľvek forma intolerancie, nenávisti, diskriminácie, rasizmu spôsobuje obrovské zlo.

Pani Rozenbergová to s mladými naozaj vie, deviataci ju počúvali so záujmom a podujatie hodnotili ako veľmi prínosné. Zastavili sa aj pri pamätných kameňoch (Stolpersteine) osadených na miestach, kde obete holokaustu žili.

Mgr. Martina Grolmusová