fbpx

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo (II. kategória)

Dňa 7. marca 2018 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V II. kategórii (5. – 6. ročník) predviedlo svoj recitačný talent 9 detí (5 piatakov a 4 žiačky zo VI. B triedy). Všetkým recitátorom patrí pochvala za pekné ukážky a umelecký dojem.

Vyhodnotenie:

II. kategória POÉZIA PRÓZA
1. miesto Lukáš Kulich (V. A) Daniel Kurek (V. A)
2. miesto Terézia Krausková (VI. B) Simona Mezeiová (VI. B)
3. miesto Šimon Drexler (V. A) Martin Číž (V. A)
    Magdaléna Raabová (VI. B)

 

Mgr. Martina Grolmusová