Metódu CLIL používame už vo všetkých triedach 1. stupňa ZŠ

Metódu CLIL používame už vo všetkých triedach 1. stupňa ZŠ

Na 1. stupni ZŠ vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL, čo znamená, že cudzí jazyk integrujeme zábavnou formou aj do iných predmetov. V 1. ročníku je to výtvarná výchova, u druhákov matematika a prvouka a v 3. a 4. ročníku sa jedná o prírodovedu.

V rámci predmetov vyučovaných CLILom sa žiaci vzdelávajú v dvoch jazykoch zároveň, takže ovládajú dané učivo nielen v materinskom jazyku, ale aj v angličtine. Rozširujú si slovnú zásobu a precvičujú vedomosti nadobudnuté na hodinách angličtiny. Metóda CLIL sa nám osvedčuje tiež ako efektívny nástroj na zvýšenie záujmu o anglický jazyk aj mimo vyučovania.

Zo skúseností vieme, že žiakom prináša veľkú výhodu v ďalšom štúdiu.

Sme radi, že naši žiaci dokážu angličtinu vnímať ako prirodzenú súčasť života.

PaedDr. B. Bobušová

 

IMG_20171103_115958.jpg
IMG_20171103_120359.jpg
IMG_20171103_121909.jpg
IMG_20171109_120119.jpg
IMG_20180115_111811.jpg
IMG_20180115_111918.jpg
IMG_20180115_112638.jpg
IMG_20180115_113107.jpg
IMG_20180115_113441.jpg
IMG_20180115_114008.jpg
IMG_20180115_120638.jpg
IMG_20180123_103822.jpg
IMG_20180123_104010.jpg
IMG_20180123_104049.jpg
IMG_20180123_104221.jpg
IMG_20180124_093019.jpg
IMG_20180129_121757.jpg
IMG_20180130_112529.jpg
IMG_20180130_112857.jpg
IMG_20180305_151652.jpg
IMG_20180306_084328.jpg
IMG_20180306_084422.jpg
IMG_20180306_084438.jpg
IMG_20180306_201343.jpg
IMG_20180307_083818.jpg
IMG_20180308_090831.jpg
IMG_20180312_100645.jpg
IMG_20180312_101618.jpg