fbpx

5. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády

Dňa 22. 3. 2018 sa konalo v Trenčíne krajské kolo Dejepisnej olympiády. V každej kategórii si zmerali vedomosti z histórie 18 súťažiaci – najlepší z okresov Trenčianskeho kraja. Našu školu reprezentoval Jakub Struhačka (VIII. A), víťaz okresného kola. V náročnej konkurencii obsadil v kategórii D pekné 5. miesto. V teste, ktorého úspešné vyriešenie si vyžadovalo zvládnuť veľký rozsah učiva a štúdium mnohých materiálov, získal 80 bodov z celkového počtu 100 bodov. Jakubovi blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Martina Grolmusová