fbpx

Podporte nás formou poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu

Vážení rodičia,

           podporte nás formou poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu.

Prosíme o pomoc pre našu školu. Takto získané peniaze použijeme, ako ostatné roky na zlepšenie vybavenia školy, na podporu vzdelávania a rozvoj športu  pre Vaše/naše deti.
Tlačivá na poukázanie 2% z daní fyzických osôb nájdete na sekretariáte školy, vrátnici školy alebo stiahnite TU. 

Nové editovateľné VYHLÁSENIE a POTVRDENIE!

Naše údaje 

IČO: 36128805                     Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi

Adresa: A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza

Vyplnené tlačivá môžete priamo odniesť na daňový úrad alebo ich odovzdať p. Kapšovej (sekretariát školy na 1. poschodí, vrátnica školy v zalepenej obálke).

 

Za Vašu pomoc úprimne ďakujeme.

RNDr. Viera Beňová, MUDr. Katarína Mlčáková

riaditeľka školy predseda združenia