Beseda s tematikou dopravnej výchovy

Beseda s tematikou dopravnej výchovy

Žiaci 2.A a 2.B triedy sa súčastnili besedy s pani policajtkou Ing. Danielou Preťovou. Rozprávali sa s ňou na tému dopravy, presnejšie o železničnej doprave. Deti boli oboznámené s tým, ako sa treba správať v blízkosti železničnej trate, aby nedošlo k nešťastiu. Rozprávali sa o tom, ako prechádzať cez železničné priecestie, spoznávali dopravné značky, ktoré nás informujú a upozorňujú na bllížiece sa železničné priecestie. Pozreli si tiež pekný kreslený film o tom, aké nebezpečenstvo na nich číha v blízkosti železničnej trate. Pani policajtka hravou formou odovzdala deťom informácie, ktoré sú veľmi potrebné pre ich bezpečnosť. Na záver besedy deti kládli otázky súvisiace s prácou policajtov. Vyskúšali si putá, mali možnosť držať policajnú zbraň. Pani policajtke ďakujeme a dúfame, že sa čoskoro stretneme na ďalších zaujímavých besedách.

Mgr. Miroslava Verešová

P5310799.jpg
P5310804.jpg
P5310805.jpg
P5310806.jpg
P5310809.jpg
P5310813.jpg
P5310814.jpg
P5310820.jpg
P5310821.jpg
P5310835.jpg