fbpx

Hravá anglická matematika – metóda CLIL

Spojiť angličtinu, matematiku a prírodovedu? Pre nás žiadny problém.
Počas celého školského roka sme v 2.A triede využívali metódu CLIL – vsúvali sme anglický jazyk do vyučovania matematiky. Snahou bolo čo najviac priblížiť deťom potrebu výučby cudzieho jazyka a tiež to, aby sa používanie angličtiny stalo pre deti čo najprirodzenejšie.
Jednou zo zaujímavých aktivít bolo napríklad ovocno-zeleninové vyučovanie. Na hodine prvouky sme preberali učivo o plodoch. Na matematike sme sa hrali na obchod – predaj a nákup zeleniny a ovocia – samozrejme po anglicky. Deti počítali tiež numerické príklady i niektoré slovné úlohy po anglicky. Raz do týždňa sme sa stretávali na krúžku anglického jazyka. Spoločne sme si tam vyrobili ovocný šalát. Deti si opäť rozšírili slovnú zásobu – anglické názvy ovocia a zeleniny a tiež si zopakovali učivo prvouky.
Takéto hravé vyučovanie je pre deti pútavé a pomocou zážitkov si môžu učivo lepšie zapamätať.
Mgr. Miroslava Verešová