fbpx

RODIČOVSKÉ STRETNUTIE (Materská škola)

Srdečne Vás pozývame na prvé rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční

dňa 05.09.2018 o 16,30 hod.

v Žabkovej triede.

 

Účasť zákonných zástupcov je NUTNÁ!

 

Medzi pozvanými účastníkmi sú:

RNDr. Viera Beňová, Mgr. Anežka Kútiková, Phd. Marta Dudžíková, Peadr. Bibiana Novakovova, zástupca zo ZUŠ L. Stančeka, zástupca zo Súkromná ZUŠ XOANA, všetky pani učiteľky.

Rodičovské stretnutie sa koná BEZ DETSKEJ SLUŽBY!!!!

Nakoľko budú všetky pani učiteľky prítomné rodičovského stretnutia.