Oznam o prerušení prevádzky Piaristickej materskej školy