Oblečme si milosrdenstvo

Oblečme si milosrdenstvo

Milí rodičia, žiaci a študenti!
V tomto týždni sa nám podarilo úspešne zahájiť akciu „Oblečme si milosrdenstvo“, v ktorej sme pozvaní vyjadriť svojím oblečením vzťah k 3 hodnotám v živote človeka – VĎAČNOSŤ, PROSBA, ODPUSTENIE.  V jazykovom prejave tieto hodnoty charakterizujú jednoduché slová ĎAKUJEM, PROSÍM, PREPÁČ. Tam, kde ľudia budujú spoločenstvo lásky, mali by tieto slová byť samozrejmosťou. Vieme však, že nie vždy to tak je. Touto aktivitou chceme poukázať na ich význam aj pre život v našej škole.
Okamihy z prvého týždňa aktivity, v ktorej svojím oblečením bez slov hovoríme všetkým, že zachytávajú aj nasledujúce fotografie:
DSC1373.jpg
DSC1380.jpg
DSC1381.jpg
DSC1385.jpg
DSC1390.jpg
DSC1399.jpg
DSC1402.jpg
DSC1406.jpg
DSC1410.jpg
DSC1412.jpg
DSC1416.jpg
DSC1421.jpg
DSC1427.jpg
DSC1430.jpg
DSC1434.jpg
DSC1443.jpg
DSC1446.jpg
DSC1450.jpg
DSC1459.jpg
DSC1463.jpg
DSC1467.jpg
Na slávu Všemohúceho Boha a prospech blížneho!
 
Elenka