fbpx

Oblečme si milosrdenstvo

Milí rodičia, žiaci a študenti!
V tomto týždni sa nám podarilo úspešne zahájiť akciu „Oblečme si milosrdenstvo“, v ktorej sme pozvaní vyjadriť svojím oblečením vzťah k 3 hodnotám v živote človeka – VĎAČNOSŤ, PROSBA, ODPUSTENIE.  V jazykovom prejave tieto hodnoty charakterizujú jednoduché slová ĎAKUJEM, PROSÍM, PREPÁČ. Tam, kde ľudia budujú spoločenstvo lásky, mali by tieto slová byť samozrejmosťou. Vieme však, že nie vždy to tak je. Touto aktivitou chceme poukázať na ich význam aj pre život v našej škole.
Okamihy z prvého týždňa aktivity, v ktorej svojím oblečením bez slov hovoríme všetkým, že zachytávajú aj nasledujúce fotografie:
Na slávu Všemohúceho Boha a prospech blížneho!
 
Elenka