Metóda CLIL na hodine vlastivedy

Metóda CLIL na hodine vlastivedy

Počas hodiny vlastivedy niektoré časti učiva preberáme po anglicky. Využívame činnosti, ktoré deti zaujímajú, aby sa učili s radosťou. Pri vyučovaní učiva o zime a ročných obdobiach deti hrali rôzne hry v anglickom jazyku. Učili sa aj vonku, kde si prakticky vskúšali zimné športy a hry. Na hodine výtvarnej výchovy maľovali výkresy o zime, kedy si tiež preopakovali učivo anglického jazyka a vlastivedy. Počas krúžka anglického jazyka si zase prečítali zaujímavý článok o ročných obdobiach po anglicky.
Mgr. Miroslava Verešová
P1151123.jpg
P1151125.jpg
P1151130.jpg
P1151134.jpg
P1151141-e1548059682707.jpg
P1151143.jpg
P1151145.jpg
P1151150.jpg
P1151151.jpg
P1191152.jpg