Metóda CLIL vo vyučovaní matematiky

Metóda CLIL vo vyučovaní matematiky

Žiaci 3.A triedy sa učia matematiku nielen po slovensky, ale aj po anglicky.
Od prvého ročníka sa postupne naučili počítať po anglicky od 0 po 1000.
Dokážu porovnávať čísla v obore do 1000. Nerobí im problém ani sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie po anglicky. Dokážu rozlíšiť a pomenovať párne a nepárne čísla. Vedia tiež riešiť niektoré slovné úlohy v anglickom jazyku.
Metóda CLIL si vyžaduje využívanie rôznych hier a zábavných foriem práce, aby sa deti učili s radosťou.
Mgr. Miroslava Verešová