fbpx

Metóda CLIL vo vyučovaní matematiky

Žiaci 3.A triedy sa učia matematiku nielen po slovensky, ale aj po anglicky.
Od prvého ročníka sa postupne naučili počítať po anglicky od 0 po 1000.
Dokážu porovnávať čísla v obore do 1000. Nerobí im problém ani sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie po anglicky. Dokážu rozlíšiť a pomenovať párne a nepárne čísla. Vedia tiež riešiť niektoré slovné úlohy v anglickom jazyku.
Metóda CLIL si vyžaduje využívanie rôznych hier a zábavných foriem práce, aby sa deti učili s radosťou.
Mgr. Miroslava Verešová