Koncert vybraných slov

Koncert vybraných slov

Žiaci 3.A triedy sa naučili vybrané slová hravým spôsobom. Spievali ich na melódie známych piesní a dokonca si vymysleli aj novú melódiu. Postupne sme začali spev sprevádzať hrou na syntetizátor, flautu, akordeón, gitaru, triangel, tamburínu, paličky… Pomocou týchto piesní sa všetci vybrané slová naučili a určite si ich budú pamätať.
Na koncert vybraných slov sme pozvali spolužiakov z iných tried.
Mgr. Miroslava Verešová
P3131236.jpg
P3131239.jpg
P3131240.jpg
P3131241.jpg
P3131243.jpg
P3131252.jpg
P3131254.jpg
P3131256.jpg
P3131257.jpg
P3131258.jpg