Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

– 1. miesto v kategórii D, 2. miesto a 5. miesto v kategórii C

Dňa 21. marca 2019 sa traja naši žiaci zúčastnili na krajskom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v Trenčíne. Základnú školu reprezentovali dvaja chlapci z IX. A triedy: Andrej Mazánik a Jakub Struhačka (súťažili v kategórii C – 9. ročník). Gymnázium reprezentoval Adam Borák z tercie (súťažil v kategórii D – 8. ročník). V oboch kategóriách sa stretla silná konkurencia – 18 najlepších z okresov Trenčianskeho kraja. Všetci traja chlapci dosiahli vďaka zodpovednej príprave a perfektným vedomostiam vynikajúce výsledky:

Jakub Struhačka – 2. miesto (s počtom bodov 95,5 zo 100b)

Andrej Mazánik – 5. miesto (s počtom bodov 94 zo 100b)

OGY                                                                                                                                                

Adam Borák – 1. miesto (získal 87b zo 100b)

Všetkým trom olympionikom srdečne blahoželáme a ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy. Adamovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

Mgr. Martina Grolmusová