fbpx

Bádateľská hodina biológie

Učiť žiakov tak, aby boli na hodine aktívni. Aby len nepočúvali „holé“ fakty, ale sami našli informácie. To bolo cieľom aj jednej z hodín biológie v VII. A triede. Každý žiak dostal do rúk nejaký druh potraviny (cestoviny, piškóty, smotana, keks Vesna a pod. ) a mal na obale výrobku zistiť jeho energetickú hodnotu. Nasledovala práca v 4- členných skupinách, žiaci zostavili poradie výrobkov a našli odpoveď, ktorá potravina má najväčšiu a ktorá najmenšiu energetickú hodnotu. Tieto informácie môžu každodenne využívať v praxi. Totiž energeticky bohaté výrobky máme jesť skôr cez deň, keď športujeme a nie neskoro večer. Ďalej si žiaci všímali, ktoré potraviny sú bohaté na bielkoviny, keďže dospievajúci človek potrebuje veľa bielkovín na správny vývin svojich kostí a svalov.