Inšpiratívna beseda s autorom sci-fi literatúry (nielen o sci-fi)

Inšpiratívna beseda s autorom sci-fi literatúry (nielen o sci-fi)

10. apríla 2019 prijal pozvanie na hodinu literatúry do VIII. A triedy pán V. Korinek. Povolaním je astronóm vo Hvezdárni v Partizánskom, ale tentoraz sme si ho pozvali ako spisovateľa, autora žánru, ktorý je astronómii blízky. Veľkou záľubou pána Korineka je totiž (okrem iného) aj písanie sci-fi poviedok. Vysvetlil nám teda podstatu sci-fi literatúry, predstavil svojich obľúbených autorov i svoju tvorbu, motivoval deti k tomu, aby čítali a nebáli sa dať na papier svoje myšlienky a predstavy. Ôsmakov zaujímalo, kedy začal písať, kde čerpá inšpiráciu, čo je témou jeho príbehov, prečo ho fascinuje práve tento druh literatúry, kto číta jeho poviedky ako prvý… Otázok bolo naozaj neúrekom.

Chlapci i dievčatá hodnotili besedu ako vynikajúcu, ocenili jej neformálny charakter, svojský humor autora a to, že mali možnosť aktívne sa zapájať. Ďakujeme pánovi Korinekovi za inšpiratívne stretnutie a radi ho medzi nami opäť niekedy privítame.

Mgr. Martina Grolmusová