Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe

Žiaci 3.A triedy sa zúčastnili besedy s názvom Les ukrytý v knihe. Na túto besedu sme boli pozvaní pri príležitosti mesiaca lesov. Pestovateľka a ochranárka lesa – pani Ing. Petra Jankejová deťom pútavou formou rozprávala o lese. Spolu s deťmi uvažovali o tom, prečo je pre nás les dôležitý a ako ho treba chrániť. Pani Jankejová čítala deťom o lese úryvok z knihy Marty Šurinovej – Deti v zelenom. Z neho sa dozvedeli nové informácie o lese. Rozprávali sa o zvieratách a rastlinách lesa. Počúvali zvuky rôznych vtáčikov a boli pani Jankejovou pochválené za to, že uhádli všetký zvieratká, ktorým zvuky patria.
Beseda bola pre deti poučná a zaujímavá.
                                                                 Mgr. Miroslava Verešová