fbpx

Piataci na prezentácii knihy Obyčajná tvár

V stredu 22. mája 2019 sme sa vybrali so žiakmi V. A triedy na hodinu literatúry do Hornonitrianskej knižnice. Zúčastnili sme sa na prezentácii knihy Obyčajná tvár, s ktorou sa tento rok zoznámili aj naši šiestaci. Príbeh chlapca so znetvorenou tvárou, ktorý zažil rôzne formy šikanovania, deti zaujal. Čítali úryvky z knihy, odpovedali na otázky pani knihovníčky, vyjadrovali svoje skúsenosti, názory, vyskúšali si (aspoň na chvíľu), ako by sa cítili, keby si museli skrývať tvár. Cieľom podujatia bolo naučiť deti citlivo vnímať ľudí s hendikepom, viesť ich k tolerancii, láskavosti, k tomu, aby neposudzovali ostatných podľa zovňajšku. Viaceré deti prejavili záujem prečítať si knihu či pozrieť si filmové spracovanie.

Mgr. Martina Grolmusová