fbpx

Pozývame na Kurzy pre rodičov o výchove detí do 10 rokov

Drahí rodičia!

Prichádzame k vám s ponukou zúčastniť sa Kurzu pre rodičov detí do 10 rokov.

Kurz pozostáva z piatich príjemných stretnutí pri občerstvení, prednáške a diskusii v skupinách.

/1-krát za týždeň, 5 týždňov cca od 16:30 do 19:00/

NÁVRATKA – Kurzy pre rodičov o výchove detí do 10 rokov

ZAČÍNAME 16. októbra  2019 /v stredu/

NÁVRATKU je potrebné odovzdať do 11. októbra 2019

/v tlačenej podobe na vrátnici do pripraveného boxu 

alebo elektronicky mailom na anezka.kutikova@piaristi-pd.sk/ 

 

Témy kurzu budú prezentované z DVD a preberať sa budú nasledujúce okruhy:

  1. Budovanie pevných základov
  2. Napĺňanie potrieb našich detí
  3. Stanovenie hraníc
  4. Učiť deti zdravým vzťahom
  5. Náš dlhodobý cieľ

 

Kurz je ZDARMA!

 

Prosíme Vás len o zakúpenie príručky (na prvom stretnutí) v cene 2,00€.

Dobrovoľne môžete prispieť na náklady spojené s občerstvením.

 

V prípade potreby bude zabezpečená i detská služba.