fbpx

Dopravná výchova v 3. ročníku ZŠ

V rámci Týždňa bezpečnosti na železničných priecestiach sa v našej škole uskutočnila prednáška pre tretiakov základnej školy.

Prednášajúcou bola pani policajtka Ing. Daniela Preťová. Rozprávala sa s deťmi o tom, aké nebezpečenstvá číhajú na nich v blízkosti železníc, aké sú zásady správania sa v týchto priestoroch. Učili sa poznávať dopravné značky, ktoré súvisia so železničným priecestím.

Mali možnosť pozrieť si kreslený film o osudoch detí, ktoré zásady bezpečnosti v blízkosti železníc nedodržiavali. Film ich vystríhal pred nesprávnym konaním a slúžil ako poučenie sa na chybách iných.

Deti rozprávali zážitky, ktoré majú s cestovaním vlakom i prechodom cez železničné priecestia.

Na záver si rady vypočuli zaujímosti o práci polície.

Mgr. Miroslava Verešová