fbpx

Deviataci na podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sme sa s našimi deviatakmi (v rámci hodiny dejepisu) zúčastnili v priestoroch Hornonitrianskeho múzea na podujatí s názvom Život pred nežnou. Súčasťou podujatia bola prehliadka výstavy a sprievodný vzdelávací program. Žiaci boli zapojení do poznávania expozície výstavy prostredníctvom aktivít, ktoré viedol historik PhDr. J. Vingárik. Vzdelávací program obsahoval motiváciu hrou (obľúbenou deťmi v období socializmu), prácu v skupinách s využitím pracovných listov (3-členné skupiny hľadali odpovede na úlohy pri prezeraní výstavy) a spoločný riadený rozhovor, ktorý viedol k zhrnutiu a pochopeniu znakov éry socializmu v Československu v rokoch 1948 – 1989. Cieľom návštevy podujatia bolo, aby si žiaci uvedomili, že hodnoty ako sloboda a demokracia si treba vážiť a chrániť, pretože nie sú samozrejmosťou.

Mgr. Martina Grolmusová