fbpx

Prednášky s tematikou dopravnej výchovy

V januári a februári sa v našej škole uskutočnili prednášky s tematikou dopravnej výchovy pre žiakov 6. a 7. ročníka základnej školy a tiež pre žiakov primy a sekundy nášho osemročného gymnázia. Prednášky viedla pani policajtka kapitánka Ing. Daniela Preťová. Cieľom bol rozhovor o bezpečnosti a ochrane účastníkov cestnej premávky. Žiaci boli oboznámení s dopravnými predpismi a používaním reflexných prvkov. Zopakovali si pravidlá prechodu cez priechod pre chodcov, rozprávali sa o križovatkách i o dopravných značkách. Mali priestor i na otázky, ktoré ich zaujímali.

Deťom sa prednášky páčili a boli za ne vďačné.

Mgr. Miroslava Verešová