fbpx

Informácia k 2% z dane

Keďže stále nevieme, aké opatrenia prijme vláda v súvislosti s poukázaním 2 %, možno ostáva posledných pár dní, aby ste nám venovali svoj podiel dane. Nestraťte túto možnosť! Aby ste si boli naozaj istí, že nám budete môcť venovať 2 %, je potrebné:

  • buď zaplatiť daň k 31. marcu 2020
  • alebo si v tejto lehote požiadať o odklad daňového priznania. Získate tak čas do konca júna

ĎAKUJEME, ŽE V TÝCHTO ŤAŽKÝCH ČASOCH STOJÍTE PRI NÁS!

Prosíme preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % združeniu rodičov PSŠF. Hanáka, aby buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna a sledovali vývoj situácie.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 %  v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.

Pozor IČO musí byť zarovnané SPRAVA

IČO: 36128805                                      Právna forma:     Občianske združenie

Obchodné meno:      Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi

Adresa: A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza