fbpx

Otvorené MŠ, 1.-4. ročník ZŠ a maturitné ročníky

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy o obnovení prevádzky školy a v súlade s aktuálnym stupňom COVID automatu Vás informujeme o ďalšej prevádzke školy. Od pondelka 1.3.2021 pokračuje výučba pre žiakov materskej školy i 1. stupňa základnej školy.

Náš okres sa nachádza v bordovej farbe Covid automatu. Preto podmienkou nástupu na prezenčnú výučbu je negatívny test nie starší ako 7 dní jedného zo zákonných zástupcov žiaka, v prípade plnoletých žiakov negatívny test žiaka, alebo potvrdenie o výnimke z testovania. Testovanie je zabezpečené v našej školskej telocvični v sobotu 27. 2. 2021 od 14.00 do 16.00. Prístup k testovaciemu miestu v telocvični je  cez školský dvor (od Tatrabanky).
Na testovanie môžete využiť aj iné odberné miesta v regióne.

Rodičia, žiaci a zamestnanci školy preukazujú absolvovanie testu s negatívnym výsledkom podaním  Čestného vyhlásenia a súhlasu so spracovaním údajov (najlepšie elektronicky cez EDUPAGE), v pravidelnom intervale 7 dní, pokiaľ sa nezlepší stupeň na Covid automate. Priloženie kópie negatívneho testu sa nevyžaduje.

Naďalej dodržujeme ďalšie platné opatrenia, najmä pravidlo R (rúško), O (odstup), R (ruky) na zamedzenie šírenia nákazy v priestoroch školy. Prosíme všetkých o ich rešpektovanie, aby sme sa navzájom neohrozovali  a našu školu mohli mať čo najdlhšie otvorenú.

Upozorňujeme všetkých návštevníkov školy s výnimkou žiakov materskej školy a žiakov 1.stupňa ZŠ, že pri vstupe do budovy školy sú povinní sa na vyzvanie preukázať  aktuálnym negatívnym testom, alebo výnimkou z testovania.

Ďakujeme za pochopenie.

(vedenie školy)

Vyjadrenie zriaďovateľa

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov – rodičia