fbpx

4 krátke príbehy

Alebo inak morálne dilemy. Ako by ste ich vyriešili ? Vyskúšajte si, zapojte šedú mozgovú kôru, ponúknite ako hádanku iným. Posledný z príbehov je vhodný pre rozvoj morálneho usudzovania detí.

Jánošík

V meste bola vykradnutá banka. Náhodou ste zistili, že zlodejom bol váš brat. S peniazmi však spravil niečo nečakané. Daroval ich detskej nemocnici, ktorá bola v zlej situácii. Chýbali tam prístroje, lieky, bol pokazený vodovod. Hrozilo jej zavretie. Peniaze nemocnici pomohli a zlepšili život pacientov, nebolo potrebné ju zavrieť. Ako by ste sa zachovali ?

a) Zavolali políciu, okolnosti krádeže nahlásili, hoci je zrejmé, že peniaze by policajti nemocnici vzali a vrátili banke.

b) Neurobili by ste nič a nechali situáciu ako je.

Riaditeľ školy

Ste riaditeľ školy. Máte posúdiť čin jedného študenta. Počas celého štúdia mal samé jednotky, bol slušný a doteraz nič zlé nevykonal. Pred koncom štúdia mal vážny úraz. Strávil veľa času v nemocnici. Vymeškal veľa hodín a jednou z podmienok pripustenia k maturite bolo napísať náročnú esej. Bol tak zúfalý, že esej skopíroval z internetu. Vyučujúci to zistil a nechce ho pustiť k maturite. Navyše, ak sa to zverejní, tak študenta nepríjmu na vysokú školu, na ktorú sa dlhodobo pripravuje. Čo by ste ako riaditeľ spravili ?

Priateľstvo

Peter dostal vo firme za úlohu nájsť nového zamestnanca na istú pozíciu. Jeho priateľ Pavol má na miesto kvalifikáciu, preto sa prihlásil. V zozname uchádzačov sú však objektívne ešte kvalifikovanejší a skúsenejší ľudia. Peter chce vybrať Pavla, má však výčitky svedomia, že nekoná dobre, pretože je zaujatý. Nakoniec sa rozhodne, že dlhoročné priateľstvo má pre neho hodnotu a dá pracovné miesto Pavlovi. Konal Peter správne ?

Dve deti

Dvom súrodencom sa pred rodinným obedom stala nasledovná vec. Janko otvoril omylom prudšie dvere a náhodne tak zhodil pätnásť pohárov, ktoré boli uložené na poličke. Evka zhodila taktiež pohár, ale iba jeden, a to vtedy, keď sa mama nepozerala a ona sa načahovala po keksíky na hornej poličke. Veľmi ich chcela ochutnať, hoci mama stanovila pravidlo, že pred obedom sa sladkosti nejedia. Ktoré z detí spravilo väčšiu škodu a zachovalo sa horšie ?

( Príbeh „Dve deti“ pochádza od známeho psychológa Jeana Piageta. Používal ho pri výskume myšlienkového vývoja a morálneho usudzovania menších detí. Keď Piaget položil deťom otázku, ktoré z detí príbehu spravilo väčšiu škodu a zachovalo sa horšie, väčšina detí povedala, že Janko. Dôvodom bol fakt, že Janko zhodil viac pohárov. Dospelí by však správne povedali, že úmysel Janka bol lepší ako úmysel a konanie Evky. Nechcel oklamať mamu, nechcel porušiť zásadu, že pred obedom sa nejedia sladkosti. Jednoducho iba prudšie otvoril dvere a nechtiac zhodil poháre. Preto Piaget po čase zbierania údajov vyhlásil, že menšie deti ešte nie sú schopné posudzovať morálku na základe úmyslov druhých ľudí. Sústredia sa na výsledok, nie na úmysel či zámer. V procese vývinu psychiky a ich ďalšej socializácie sa to však postupne mení smerom k videniu, aké majú dospelí. )

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)

voľne spracované podľa: https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/4848/dokazu-deti-posudit-co-je-dobre-a-co-zle + poznámky autora