fbpx

Ako sa Kazateľ dostal do populárnej hudby

Viete, čo má spoločné biblická kniha Kazateľ a moderná populárna hudba ? Ak nie, ste na mieste, kde sa to dozviete.

Kazateľ je jedna z kníh Starého zákona. Zaraďuje sa k poučným knihám, spolu napr. s knihami ako Jób, Žalmy, Príslovia. Má jednoduchú štruktúru pozostávajúcu z 12 kapitol, ktoré sú krátkymi úvahami. Autor sám seba označuje ako kráľa z Jeruzalema, syna kráľa Dávida. Preto sa dlho považoval za autora Šalamún. V súčasnosti viacerí autori a zdroje však tvrdia, že je to len literárna konštrukcia pisateľa a autor pochádza z neskoršej doby.

Hlavnou otázkou rozoberanou v spise je zmysel ľudskej činnosti. Z toho sa odvodzuje ďalšia myšlienka : Čo je skutočné a najvyššie dobro človeka ? Svojho času ju pápež Benedikt odporučil prečítať tým, ktorí nemajú radi dlhé texty náboženských kníh. Dá sa prečítať aj za polhodinu a ponúka v modernej dobe stále aktuálne úvahy o zmysle života.

V roku 1959 sa knihou inšpiroval americký pesničkár Pete Seeger. Vybral si 3. kapitolu a z jej slov vytvoril jeden z hitov populárnej hudby s názvom Turn, Turn, Turn. V 3. kapitole išlo o tieto slová :

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia.

Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má (niečo) si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť. Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť. Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj. “

Myšlienky nám pripomínajú, aký je život plný protikladov. Sú krásne obdobia, keď sa cítime šťastní a potom sú obdobia plné problémov. Hlavne v nepríjemných časoch mnohí ľudia strácajú nádej, vzdávajú sa, zatrpknú. Kazateľ nám približuje myšlienku, že cesta z problémov nepríjemných časov vedie práve cez samotné problémy. Ďalšie verše nám totiž hovoria, že Boh nám dal svet na to, aby sme ho skúmali. Tým sa spojenie „človek – Boh“ upevňuje. Pre veriacich sú tieto časy príležitosťou viac sa priblížiť Bohu. Pre hľadajúcich môžu byť problémy dverami, ktoré otvoria ich srdce božej milosti. Múdry človek zároveň v živote koná veci v správny čas a užíva dary dané od Boha.

Seeger k uvedeným slovám pridal len 2 vlastné myšlienky. Frázu „Turn, Turn, Turn“ ( obráť svoju pozornosť, zameraj sa …). A frázu „ a time for peace, I swear it ´s not too late“ ( je čas na mier, prisahám, že ešte nie je neskoro). Touto druhou vlastne posolstvo textu významovo posunul a pieseň je tiež vnímaná ako výzva k mieru vo svete. Pieseň „Turn, Turn, Turn“ sa stala svetovým hitom, v USA či Británii bola na čele hitparád. Celá skladba alebo len jej melódia sa objavili aj v mnohých filmoch, najznámejší z nich je Forrest Gump. Spopularizovala ju hlavne skupina The Byrds a dodnes bolo vytvorených asi 15 coververzií (linky na niektoré v závere). Tá posledná je od brazílskej kresťanskej pop skupiny Resgate z roku 2017.

Turn, turn, turn – tak si ju vypočujte ! A ešte lepšie – prečítajte si niečo z knihy Kazateľ !

Link: verzia The Byrds … https://www.youtube.com/watch?v=W4ga_M5Zdn4

Link: folková verzia, The Seekers .. https://www.youtube.com/watch?v=VRg9NkIdjVs

Link: rocková verzia, Adrienne Camp .. https://www.youtube.com/watch?v=fxR-fFbyTto

Link: Resgate, rok 2017 .. https://www.youtube.com/watch?v=eKULTW9eRss

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)