fbpx

Kvartánske veršovačky

Čo sa dá vymyslieť na hodine literatúry v piatok piatu hodinu a ešte po telesnej ? Napríklad vytvoriť svoje vlastné texty, modernejšie  ako tie v učebnici literatúry. Aj keď tradičnými literárnymi žánrami sa študenti kvarty inšpirovali.

 

CINQUAIN  je  päťveršová báseň.

Prvý verš tvorí podstatné meno.
Druhý sú dve prídavné mená, ktoré 1. verš rozvíjajú.
Tretí verš dynamizuje celú báseň, sú to tri slovesá.

Štvrtý verš vyjadruje postoj autora k téme, skladá sa zo štyroch slov.

Piaty verš obsahuje opäť podstatné meno, ktoré súvisí s 1. veršom a je pointou celej básne.

 

Detstvo                                                    

hravé, slobodné

plakať, objavovať, smiať sa

radosť z nového života

začiatok

 

Kachlička

lesklá,  hranatá

kúpiš, nalepíš, rozbiješ

radšej si kúpim tapetu

obkladačka

 

Mladosť

zložitá, zábavná

rásť, zabávať sa, učiť sa

užívať si svoju mladosť

tínedžerstvo

 

Roman

hyperaktívny, spomalený

neprihráš, hodíš, netrafíš

aj tak nás zachrániš

kráľ

 

Staroba

pomalá, bolestivá

ideš, spadneš, umrieš

mňa veľmi bolia kríže

dôchodok

 

ÓDA je oslavná pieseň alebo rozsiahla lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom. Oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme (radosť, mladosť, sloboda, príroda, národ alebo nejaká významná osoba).

 

ÓDA NA BELGICKO

Ó, Belgicko, ty náš úžasný tím.

Tí strašní Taliani, pomstime sa im.

Na krvavom trávniku začalo sa hrať,

titul nám Taliani musia len odovzdať.

Možnosť nemajú inú,

lebo inak zhynú.

 

Talianom po tvári

už len slzy tečú,

belgickí stopéri

tortu veľkú pečú.

 

 

ÓDA NA PIŠTU

Ó, Pišta, vždy duchom neprítomný,

svetom zranený, školou zradený,

hlásiš sa len, keď chceš ísť na toalety,

doma hrávaš kompety.

 

Úlohy cez prestávky robíš,

doma nikdy nespíš.

Vrelé slzy roníš

a v škole sa len nudíš.

Na hlave blond máš

a na telesnej vyvádzaš.

 

Ách, ty, Pišta, Martinom týraný,

sám ísť na stolný odhodlaný,

keď zazvoní ideš o víťazný,

lež učiteľkou vyvolaný.

 

NA PODLAHU

Ó, podlaha, to linoleum sladké.

Ty, čo ma nesieš k mojej matke.

Až do môjho rodného domu,

kde si vyrobená z odpíleného stromu.

Ty na chrbte našu ťarchu nosíš,

istotou mi srdce zaplavíš,

lebo viem,

že na tebe sa nezabijem.

Vo dne, v noci po tebe chodím,

nohu si nezlomím.

Musíš byť protišmyková dlažba,

inak je to samovražda.

Ó, podlaha, moja drahá,

prečo sme z teba spravili vraha?

Veď bezpečie sa v tebe skrýva,

kým ťa nikto neumýva.

(autori : žiaci kvarty, spracovala  Mgr. Sekrenešová)