fbpx

Grafik digitálnych médií

 

Informácie o odbore

  • V školskom roku 2022/2023 opäť otvárame študijný odbor grafik digitálnych médií.
  • Oblasť odborných predmetov pokrýva oblasti snímania, digitalizácie a spracovania grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelovanie.
  • Absolvent sa naučí spracovať grafiku a pripraviť ju na tlač; zoznámi sa s programami na spracovanie bitmapovej a vektorovej grafiky, 3D grafiky, webovej grafiky a animácií, spracovania video sekvencií; bude ovládať postupy tvorby webových stránok.
  • Okrem práce s IKT sa absolvent naučí profesionálne používať fotoaparát a digitálnu kameru.
  • Vyučovanie prebieha v špeciálnych odborných učebniach vybavených IKT technikou, ale aj vo foto- a videoateliéri.
  • Po absolvovaní štvorročného štúdia je absolvent spôsobilý uplatniť sa v polygrafii, grafických štúdiách alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.
  • Počet prijímaných žiakov: 9

Kritériá prijatia