fbpx

Informácia o konaní Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

PČOZ MS sa bude konať v študijných odboroch 3447 K 00 grafik digitálnych médií a 7670 M pedagogický asistent dňa 12.4.2022 od 8:00 hod.