fbpx

25 zaujímavostí o pápežovi, Vatikáne, Sv. stolici

25 zaujímavostí o pápežovi, Vatikáne, Sv. stolici

Prázdninové a dovolenkové cesty zavedú človeka na rôzne miesta. Možno ste už niekedy navštívili Rím a v rámci neho Vatikán, ktorý je sídlom pápeža. Na stránkach tohto blogu sme sa už venovali zaujímavostiam z dejín pápežstva. Prinášame pokračovanie, nielen o dejinách, ale i súčasnosti tohto fenoménu. Kto má záujem, nech sa páči…

 1. Viete, aký je rozdiel medzi Vatikánom a Svätou stolicou ? … Vatikán je označenie pre teritoriálne najmenší štát sveta, ktorý sa nachádza v rámci hlavného mesta Talianska – Ríma. Svätá stolica je označenie pre pápežský úrad a rímsku kúriu (komplex cirkevných úradov). Oficiálny latinský názov (Sanctae Sedis) sa spája so symbolickým označením biskupskej právomoci. Biskupská stolica v Ríme sa označuje nielen ako Svätá stolica, ale aj Apoštolská stolica, pretože sa odvodzuje od jej zakladateľa – apoštola Petra.
 2. Viete, ako vzniklo slovo Vatikán ? … Slovo Vaticum pochádza z etruského jazyka a znamená „vŕšok“. V Ríme – medzi vyvýšeninou Monte Mario a Janikulom sa nachádzalo územie nesúce názov Ager Vaticanus (pozemok, pole); V roku 396 pnl bolo územie okolo pahorku pričlenené k Rímu; Bolo tu o.i. pohrebisko, kde bol podľa tradície pochovaný sv. Peter.
 3. Viete, že… Vatikán je najstaršia nededičná monarchia na svete s teokratickou (náboženskou) vládou ?
 4. Viete, že úradnými jazykmi Vatikánu sú latinčina a taliančina ?
 5. Viete, že oficiálne má pápež 8 titulov ? ( 7 náboženských a 1 politický)… sú to tituly : rímsky biskup, Kristov vikár, nástupca kniežaťa apoštolov, najvyšší veľkňaz cirkvi, taliansky prímas, arcibiskup a metropolita Rímskej diecézy, sluha sluhov Božích, suverén Vatikánskeho mestského štátu. Najpoužívanejšie označenie – pápež – nie je oficiálnym titulom.
 6. Viete, že Vatikán ako štát vznikol 11.2. 1929 ? Stalo sa tak po podpísaní tzv. Lateránskych zmlúv medzi pápežom a Talianskym kráľovstvom. Išlo o súbor 3 čiastkových zmlúv (traktát, konkordát, dohoda), ktoré ukončili obdobie sporov trvajúcich od roku 1870, kedy talianske vojská obsadili Rím a tak zanikol Cirkevný štát.
 7. Viete, že od roku 1810 mal Cirkevný štát (dnes Vatikán) jednotku hasičov ? Od roku 1816 zas jednotky žandárskeho zboru, ktoré zabezpečujú policajnú službu.
 8. Viete, že Vatikán má vlastnú školu pre svojich diplomatov ? Je to Pápežská cirkevná akadémia, ktorá bola založená roku 1701.
 9. Viete, že od roku 1976 má Vatikán vlastné miesto na pristávanie vrtuľníkov (heliport) ? Heliport pápeži využívajú hlavne pri preprave na letisko alebo do pápežského letného sídla Castel Gandolfo, a to hlavne preto aby nekomplikovali rušnú a chaotickú rímsku dopravu.
 10. Viete, že Vatikán má vlastný cintorín ? História Vatikánskeho cintorína siaha do roku 800, kedy cisár Karol Veľký dostal od pápeža pozemok určený na pochovávanie nemeckých pútnikov. Zaujímavosťou je, že súčasný pápež František rozhodol, aby tam pochovali bezdomovca Willyho Hertellera, ktorý dlhé roky pravidelne navštevoval bohoslužby vo vatikánskom kostole sv. Anny. Pápež tak symbolicky dal najavo, že pre cirkev má význam každý človek.
 11. Viete, že Vatikán je štát, ktorý má najkratšiu železničnú trať na svete ? Má dĺžku 800 metrov a napája sa na železničnú trať v Ríme. Prvý vlak do nej prišiel roku 1935.
 12. Viete, že patrónmi vojenskej (pápežskej) jednotky Švajčiarska garda sú sv. Martin a sv. Šebastián ?
 13. Viete, že vo Vatikáne sa nenachádzajú žiadne reštaurácie či bary ?
 14. Viete, že Vatikán má vlastnú internetovú stránku – www.vatican.va ?
 15. Viete, že vo Vatikáne v podstate neexistuje súkromné vlastníctvo ? Budovy na bývanie sú štátnym majetkom (majetkom Apoštolskej stolice) a prideľujú sa tým, ktorí tam žijú a pracujú.
 16. Viete, že od roku 1874 má Vatikán vlastnú lekáreň ? Nachádza sa neďaleko Brány sv. Anny, poskytuje lieky zamestnancom a obyvateľom Vatikánu a tiež posiela lieky do misií vo svete.
 17. Viete, že Vatikán má vlastný supermarket ? Nazýva sa Anonna a nachádza sa neďaleko Brány sv. Anny (jeden z vchodov do Vatikánu). V supermarkete možno kúpiť sortiment potravín a nápojov ako v bežných obchodoch. Vatikán má výhodu bezdaňovej zóny, preto sú tu ceny nižšie ako v Taliansku. Nakupovať v supermarkete môžu vatikánski občania, zamestnanci, pracovníci rímskych cirkevných inštitúcií, zahraniční diplomati akreditovaní vo Vatikáne. Pri nákupe sa zákazník preukazuje osobitnou kartičkou (povolením).
 18. Viete, že štátnym znakom Vatikánu je červený štít s dvoma skríženými kľúčmi, ktoré sú spojené červeným cingulom a pápežskou tiarou ? Tiara (pokrývka hlavy) je symbol pápežskej moci. Rovnako symbolom pápežských právomocí sú kľúče. Symbolika kľúčov odkazuje na známy evanjeliový text : „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev… Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 18-19)… Kľúče majú symbolické farby – zlatú a striebornú. Zlatý kľúč odkazuje na pasáž – „ čo zviažeš na zemi “ – pretože platí, že“mlčať je zlato“. Strieborný kľúč odkazuje na pasáž – „ čo rozviažeš na zemi “ – pretože striebro je symbolom reči / hovorenia.
 19. Viete, že Vatikán mal vo svojich dejinách 2 štátne hymny ? Do roku 1949 sa používala hymna z r. 1857, ktorú vytvoril rakúsky autor Viktor Hallmayr. Od r. 1949 sa používa tzv. pápežský pochod od francúzskeho autora Charlesa Gounoda.
 20. Viete, že v minulosti pápeži pôsobili viackrát ako úspešní sprostredkovatelia v medzinárodných sporoch štátov ? V roku 1890 sa Británia a Portugalsko obrátili na pápeža ako arbitra pri určovaní hraníc Konga alebo v roku 1893 Peru a Ekvádor pri určovaní vzájomnej hranice.
 21. Viete, že v r. 1930 sa vo Vatikáne začali používať 1. služobné automobily ? Medzinárodnou značkou áut registrovaných vo Vatikáne je značka SCV.
 22. Vatikán ako štát nemá ústavu porovnateľnú s ústavnými listinami iných štátov a ani parlament.
 23. Známe stĺporadie na Námestí sv. Petra má 284 stĺpov a zdobí ho 140 sôch.
 24. Vo Vatikánskych záhradách sa nachádza aj lipa, ktorú ako slovenský dar odovzdal roku 1994 Vatikánu slovenský prezident Michal Kováč.
 25. Vatikán má od roku 1983 vlastné televízne štúdio (skratka CTV). Štúdio zabezpečuje prenosy pápežských bohoslužieb, dokumentuje cesty pápežov, tvorí dokumentárne filmy a náboženské relácie.

 

A tých zaujímavostí by mohlo byť aj viac. Možno nabudúce… 🙂

 

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)

(zdroj informácií : Šefčík, Marcel : Vatikán mojimi očami)