fbpx

Prvý deň je potrebné priniesť

– prezúvky
– pyžamko
– zubnú kefku a pastu
– prefotenú kartičku poistenca
– zásterku
– osobné veci na prezlečenie – tepláky, tričko, aj náhradné, náhradné spodné prádlo, ponožky, krátke nohavice
– malý vešiačik do skrinky
– môže si zobrať obľúbenú hračku, vankúšik alebo niečo, čo mu bude pripomínať domov.

V deň nástupu dieťaťa do materskej školy rodič odovzdá:

  • Tlačivo – Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo bude k dispozícii v materskej škole od 30. augusta alebo si ho môžete stiahnuť z našej stránky). Na vyplnenom tlačive musí byť uvedený dátum – deň nástupu dieťaťa do materskej školy.
  • Splnomocnenie na preberanie detí z MŠ inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
  • Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so spracúvaním osobných údajov.

Tlačivá budú tiež k dispozícii v materskej škole od 30. augusta alebo si ich môžete stiahnuť z našej stránky.