fbpx

Motivačné štipendium na SOŠ

Každý mesiac získavajú žiaci SOŠ na základe výchovno vzdelávacích výsledkov a dochádzky motivačné štipendium.