fbpx

KOMPARO

exam 001V máji 2014 boli žiaci IV.A a IV.B triedy našej základnej školy zapojení do testovania  vedomostí – KOMPARO. Ich vedomosti boli overované v predmetoch slovenský jazyk, matematika, vlastiveda a prírodoveda. Svojimi veľmi dobrými výsledkami získali nasledovné ocenenie.

M. Linhartová