fbpx

Začali sa letné prázdniny

Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým našim pátrom, kolegom, žiakom a študentom. Všetci sa spolu opäť stretneme 2. septembra 2014 o 8:45 v triedach na triednických hodinách. vedenie školy

Viac

Už vyleteli …

Síce nie vrabce ani lastovičky, ale hravosť , niekedy váhavosť a zdravá štipka drzosti vlastná všetkým mláďatám, mojim oktavánom nikdy nechýbala.  Už pomaly  opadol smútok z lúčenia a nastalo napätie z očakávania  ich ďalšieho letu životom. Musím...

Viac

KOMPARO

V máji 2014 boli žiaci IV.A a IV.B triedy našej základnej školy zapojení do testovania  vedomostí – KOMPARO. Ich vedomosti boli overované v predmetoch slovenský jazyk, matematika, vlastiveda a prírodoveda. Svojimi veľmi dobrými výsledkami...

Viac

Piaristický lekársky kongres

V pondelok, 16.6.2014, sa naša trieda – 3.A – premenila na kongresovú sálu, v ktorej sa konal Piaristický lekársky kongres. Zišli sa tu „známi lekári“ (my, žiaci ) z celého sveta, aby prezentovali svoje vedomosti, krásne pripravené projekty...

Viac