fbpx

Sociálne štipendium

Oznamujeme záujemcom o poskytnutie sociálneho štipendia, že 30. september 2013 je termín na doručenie žiadosti. Všetky potrebné doklady za rok 2012 treba priniesť na sekretariát školy. Pokyny nájdete na strane 2 v priloženom tlačive.

Viac

Anglický jazyk učíme pomocou metódy CLIL

(Content and Language Integrated Learning) Naša škola sa snaží poskytovať kvalitné vzdelávanie podľa štandardov platných pre slovenské školy, zároveň však chce dať vzdelávaniu širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vyučovacieho procesu...

Viac