fbpx

Sociálne štipendium

Oznamujeme záujemcom o poskytnutie sociálneho štipendia, že 30. september 2013 je termín na doručenie žiadosti. Všetky potrebné doklady za rok 2012 treba priniesť na sekretariát školy.

Pokyny nájdete na strane 2 v priloženom tlačive.