fbpx

Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch 16. – 22. septembra sa na školskom dvore ráno a poobede objavovali autá, káričky, deti i dospelí naložení novinami, časopismi, starými katalógmi a kartónmi. A veru ich bolo hojne. Prvý kontajner už v utorok poobede praskal vo...

Viac

LANGUAGES ARE …

Vo štvrtok 26. septembra 2013 sa oslavoval sviatok európskych jazykov nielen po celej Európe, ale aj na našej škole. Sviatok európskych jazykov vznikol spoločnou iniciatívou Rady Európy a Európskej únie v roku 2001, aby zdôrazňoval a poukazoval...

Viac

Dôležitý oznam

Dňa 4. októbra 2013 sa za každého počasia všetci žiaci základnej školy a gymnázia zúčastnia účelového cvičenia. V tento deň bude ŠKD otvorený len v raňajších hodinách do 8.00h. vedenie školy

Viac

Slovensko chce život!

Túžba. Modlitba. Láska. Svedectvo. Zmena. Národný pochod za život v Košiciach, v hlavnom európskom meste kultúry v roku 2013, vznikol z naliehavej potreby a túžby priniesť spoločenskú zmenu. Dlho očakávaná pripravovaná udalosť, ktorej iniciátorom...

Viac