fbpx

Začali sa letné prázdniny

Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým našim pátrom, kolegom, žiakom a študentom.
Všetci sa spolu opäť stretneme 2. septembra 2014 o 8:45 v triedach na triednických hodinách.

vedenie školy