Kurz pohybových aktivít so zameraním na zimné športy

Kurz pohybových aktivít so zameraním na zimné športy

Na kurze pohybových aktivít so zameraním na zimné športy, ktorého sme sa my, žiaci odboru grafik digitálnych médií, zúčastnili počas dní od 24.2. do 26.2. 2015, sme sa nadýchali sviežeho čerstvého vzduchu, preskúmali okolie naším novonadobudnutým zmyslom pre detail, ale čo je najdôležitejšie, užili sme si veľa zábavy a dožičili sme svojim dlho nenamáhaným nohám aj  trochu zdravého, telu prospešného pohybu. I napriek počiatočnému hundraniu z našej strany sa tento „výlet“, nakoniec veľmi vydaril, preto sa mnohí z nás už nemôžu dočkať opätovného zopakovania týchto dobrodružných a neobyčajne zábavných, ale hlavne veľmi poučných výletov do okolitej prírody.

Alexandra Petrášová, 1.F