fbpx

POĎAKOVANIE darcom 2 % z daní

Vážení rodičia, milí priatelia, naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 percentá z daní v prospech aktivít, ktoré organizujeme pre našich študentov.

Predseda Združenia rodičov pri PSŠ F. Hanáka Ing. Peter Hupka
Riaditeľka Piaristickej spojenej  školy F. Hanáka RNDr. Viera Beňová