fbpx

Talent Trenčianskeho kraja

V stredu 10. júna 2015 o 10:30 na Trenčianskom hrade v delovej bašte výstrel z dela otvoril ďalší ročník oceňovania najnadanejších žiakov a študentov kraja. Vo veselej a uvoľnenej atmosfére v duchu stredovekého hradného panstva boli predstavení najlepší žiaci a študenti, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky i za hranicami kraja na celoslovenských, prípadne medzinárodných vedomostných, umeleckých aj športových súťažiach.

Veľmi nás teší, že talentom Trenčianskeho kraja sa stal aj náš študent z 1.G triedy, Ivan Petrovič za úspechy dosiahnuté v prírodovedných súťažiach, najmä v Stredoškolskej odbornej činnosti za výskum odrôd papriky. Aj jeden z našich učiteľov, Mgr. Marek Šimurka dostal od predsedu okresného úradu Trenčín ďakovný list za mimoriadne úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže.”

talentTK_IvanPetrovic dakovny_list_simurka

Marek Šimurka