fbpx

Koniec projektu Comenius

Po dvoch rokoch spolupráce sa oficiálne končí projekt „Sloboda v živote človeka“ v rámci programu Comenius. Partnerstvo piaristických škôl v Prievidzi, Kecskeméte a Elblagu však bude naďalej žiť v kontaktoch učiteľov a študentov, ktorí vďaka projektu mohli spoznať nové krajiny a ich kultúru, učiť sa tolerancii a vzájomnej úcte a  obohatiť svoje vedomosti z anglického jazyka.

V tejto sekcii nájdete výsledné produkty partnerstva. Prvým je za našu stranu audiovizuálny sprievodca mesta Prievidza, ktorý sme vyrobili ako pamiatku na pobyt našich partnerov u nás v apríli 2014. Druhým výstupom je spoločná prezentácia, ktorá obsahuje najbežnejšie frázy v jazykoch partnerstva spolu s nahrávkami. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť na projekte a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

prezentácia Comenius Phrasebook

Mgr. Zuzana Korineková, Mgr. Miroslava Grolmusová