fbpx

Začali sa letné prázdniny

Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým našim pátrom, kolegom, žiakom a študentom. Všetci sa spolu opäť stretneme 2.septembra 2015 o 7:50 na triednických hodinách.
vedenie školy