Oznam

Oznam

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa, učiteľku matematiky.

Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi

Rozsah úväzku : 100%

Požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
  • aprobácia: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s predmetom matematika
  • počítačové zručnosti: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, práca s interaktívnou tabuľou
  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Možný nástup od 25.8.2016

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 23.5.2016 na adresu:

e-mail: skola@piaristi-pd.sk

Ing. Soňa Vidová

Telefónny kontakt: 046/5424949

Piaristická spojená škola F. Hanáka

A. Hlinku 44, 97101 Prievidza

 

Predpokladaný termín výberového konania: 30.5.2016 – 3.6.2016. Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky.